ครม.สั่งหยุดราชการ 19-21 พ.ค. เฉพาะกทม.

http://www.thairath.co.th/content/pol/83703

คณะรัฐมนตรี มีมติหยุดราชการต่อ 3 วัน คือ 19-21 พ.ค. พร้อมมอบเจ้ากระทรวง พิจารณาเปิดหน่วยบริการประชาชนที่จำเป็น ส่วนธนาคารและรัฐวิสาหกิจไม่ได้มีการพูดถึง…

18 พ.ค. นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ให้ความเห็นชอบการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมอีก 3 วัน ในวันที่ 19-21 พ.ค. เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ครม.ยังได้มอบหมายในหลักการไว้สำหรับส่วนราชการที่เป็นหน่วยบริการประชาชน นั้น ให้เป็นดุลยพินิจของกระทรวงต้นสังกัด จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการให้บริการแก่ประชาชนด้วย สำหรับธนาคารพาณิชย์ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกฎหมายบังคับใช้เฉพาะอยู่แล้ว ในท่ีประชุมครม.ไม่ได้มีการพูดถึงแต่อย่างใด

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: