ศอฉ.หวั่นเหตุร้าย สั่งเคอร์ฟิว เพิ่มอีก22จ.ทั่วไทย

http://www.thairath.co.th/content/pol/84050

ศอฉ.ประกาศเคอร์ฟิวเพิ่มอีก 22 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปาง นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี…

19 พ.ค. ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ออกประกาศกฎหมายว่าด้วยการจำกัดสิทธิส่วนบุคคล โดยนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดต่อไปนี้ 1. ห้ามมิให้บุคคลใดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 20.00 น. วันที่ 19 พ.ค.53 ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 20 พ.ค.53

2. ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ และระยะเวลาที่กำหนด และ 3. ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่กลับเข้าสู่เคหะสถาน และไม่ออกมายังพื้นที่ที่กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการศอฉ.กำหนดพื้นที่ และรายละเอียดเพิ่มเติมตามสมควรแก่เหตุ

นอกจากนี้ยังได้ ออกประกาศเคอร์ฟิวเพิ่มในจังหวัดที่ออกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกเหนือจาก กทม.ไดัแก่ นครปฐม ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปาง นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: