เลขาสภาฯเผยขั้นตอนเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครอง ‘จตุพร’

http://www.thairath.co.th/content/pol/84006

เผยขั้นตอนเอกสิทธิ์คุ้มครอง “จตุพร” โดยจะมีการปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปตั้งแต่วันที่ 21พ.ค.นี้  แต่ถ้ามีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  24 พ.ค. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 54 ก็ต้องดำเนินการตามมาตรา 131..

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย และแกนนำกลุ่ม นปช. เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วได้เอกสิทธิ์คุ้มครอง ว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 131 บัญญัติว่า ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับคุมขัง หรือหมายเรียกตัว ส.ส., ส.ว.ไปสอบสวน เว้นแต่สภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกจะอนุญาตหรือจับขณะกระทำความผิด ในกรณีที่มีการจับในขณะกระทำความผิดให้รายงานไปยังประธานสภาที่ผู้นั้นเป็น สมาชิก และประธานสภาอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับนั้นได้ ดังนั้นกรณีนี้เมื่อยังอยู่ในสมัยประชุมสามัญทั่วไป ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมายังสภาผู้แทนราษฎรก่อน จากนั้นประธานสภาสามารถร้องขอให้มีการปล่อยตัวได้

อย่างไรก็ตาม จะมีการปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปตั้งแต่วันที่ 21พ.ค.นี้ ก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ แต่ถ้ามีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 24 พ.ค. ตามที่รัฐบาลกำหนดตารางการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2554 ไว้ ก็ต้องดำเนินการตามมาตรา 131.

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: