ความย่อยยับจากมืออำมาตย์น้ำ

http://thaienews.blogspot.com/2010/05/blog-post_4355.html

 ที่มา วันนี้โลก
21 พฤษภาคม 2553 21 พฤษภาคม 2553

วิกฤตการเมืองของเรายังไม่จบหากเผด็จการอำมาตย์ยังคงอยู่และยังครอบงำบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ ประชาชนก็จะลุกขึ้นมาต่อต้าน และก็จะยิ่งรุนแรงกว่าครั้งนี้เป็นเท่าทวีคูณ ทางที่ดีที่สุดคือต้องคืนเสรีภาพและความยุติธรรมให้กับประชาชน เมื่อนั้นบ้านเมืองจะสงบสุข นี่คือความคิดเห็นของ รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ วิกฤตการเมืองของเรายังไม่จบหากเผด็จการอำมาตย์ยังคงอยู่และยังครอบงำบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ประชาชนก็จะลุกขึ้นมาต่อต้านและก็จะยิ่งรุนแรงกว่าครั้งนี้เป็นเท่าทวีคูณทางที่ดีที่สุดคือต้องคืนเสรีภาพและความยุติธรรมให้ กับประชาชนเมื่อนั้นบ้านเมืองจะสงบสุขนี่คือความคิดเห็นของ รศ.ดร. พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

วิกฤตการณ์ทางการเมือง ทางการเมืองวิกฤตการณ์

แม้เผด็จการอำมาตย์และรัฐบาลหุ่นเชิดของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะกดดันจนแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดินต้องเข้ามอบตัวและประกาศยุติการชุมนุม แต่วิกฤตการเมืองก็ยังไม่จบลงง่ายๆ เพราะตราบใดที่มีความอยุติธรรม ความไม่เป็นธรรม และการกดขี่ข่มเหง มีการใช้กระบวนการตุลาการ 2 หรือ 3 มาตรฐานเล่นงานศัตรูทางการเมืองฝั่งตรงข้ามฝ่ายเดียว รวมทั้งการใช้กำลังอาวุธฝ่ายเดียวอย่างนี้ สุดท้ายความขัดแย้งและความโกรธจะปะทุกลับมาอีก และขอเตือนว่าการปะทุในแต่ละครั้งจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แม้เผด็จการอำมาตย์และรัฐบาลหุ่นเชิดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีจะกดดันจนแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช. ) แดงทั้งแผ่นดินต้องเข้ามอบตัวและประกาศยุติการชุมนุม แต่วิกฤตการเมืองก็ยังไม่จบ ลงง่ายๆเพราะตราบใดที่มีความอยุติธรรมความไม่เป็นธรรมและการกดขี่ข่มเหงมีการใช้กระบวนการตุลาการ 2 หรือ 3 มาตรฐานเล่นงานศัตรูทางการเมืองฝั่งตรงข้ามฝ่ายเดียวรวมทั้งการใช้กำลังอาวุธฝ่ายเดียวอย่างนี้สุดท้ายความขัดแย้ง และความโกรธจะปะทุกลับมาอีกและขอเตือนว่าการปะทุในแต่ละครั้งจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงครั้งหน้าจะยิ่งรุนแรงกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อีก ถ้ารากฐานของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขคือ ระบอบเผด็จการอำมาตย์ที่ครอบงำการเมืองไทย ไม่ยอมให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ยอมให้มีรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ไม่ยอมให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปตามครรลองของมัน และไม่ยอมให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ต่อให้กำจัดคนเสื้อแดงในครั้งนี้ได้ ตายเจ็บจำนวนมาก เอาแกนนำไปใส่คุก เรื่องก็ไม่จบ เพราะมวลชนที่โกรธแค้นมีถึง 10 ล้านคน พร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้อีกไม่เป็นเดือนก็เป็นปี และจะใหญ่กว่าเดิมทุกครั้งอย่างแน่นอน การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงครั้งหน้าจะยิ่งรุนแรงกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อีกถ้ารากฐานของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขคือระบอบเผด็จการอำมาตย์ที่ครอบงำการเมืองไทยไม่ยอมให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ยอมให้มีรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องไม่ ยอมให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปตามครรลองของมันและไม่ยอมให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายต่อให้กำจัดคนเสื้อแดงในครั้งนี้ได้ตายเจ็บจำนวนมากเอาแกนนำไปใส่คุกเรื่องก็ไม่จบเพราะมวลชนที่โกรธแค้นมีถึง 10 ล้านคนพร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้อีกไม่เป็นเดือนก็เป็นปีและจะใหญ่กว่าเดิมทุกครั้งอย่างแน่นอน
ปัญหาจะขยายวงกว้าง ปัญหาจะกว้างขยายวง

ถ้าเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้ โดยเผด็จการอำมาตย์ที่ชักใยรัฐบาลประชาธิปัตย์และชักใยหุ่นเชิดนายกฯอภิสิทธิ์ยังคงดำเนินการปราบปรามกดขี่ ใช้ทั้งกระบวนการตุลาการหรือนอกตุลาการ และใช้กำลังทหารปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงอย่างนี้ต่อไป สิ่งที่จะได้รับกลับมาคือการต่อสู้ที่รุนแรงของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ เพราะถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมาฝ่ายเสียหายก็คือประชาชน คนตายคนเจ็บส่วนใหญ่ก็คือประชาชนธรรมดาที่ออกมาต่อสู้ทั้งสิ้น แต่พวกเขาก็ไม่กลัว แม้จะมีการใช้อาวุธสงครามเต็มรูปแบบเขายังไม่กลัวและไม่ถอย ถ้าเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้โดยเผด็จการอำมาตย์ที่ชักใยรัฐบาลประชาธิปัตย์และชักใยหุ่นเชิดนายกฯ อภิสิทธิ์ยังคงดำเนินการปราบปรามกดขี่ใช้ทั้งกระบวนการตุลาการหรือนอกตุลาการและใช้กำลังทหารปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่จะได้รับ กลับมาคือการต่อสู้ที่รุนแรงของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเพราะถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมาฝ่ายเสียหายก็คือประชาชนคนตายคนเจ็บส่วนใหญ่ก็คือประชาชนธรรมดาที่ออกมาต่อสู้ทั้งสิ้น แต่พวกเขาก็ไม่กลัวแม้ จะมีการใช้อาวุธสงครามเต็มรูปแบบเขายังไม่กลัวและไม่ถอย

รัฐบาลและทหารมีแต่จะใช้ความรุนแรงมากขึ้นๆ และคนก็ตายและบาดเจ็บเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าถึงจุดๆหนึ่งแล้วฝ่ายประชาชนอาจจะเหนื่อยและอาจยอมพักตัวออกมา และแม้คุณจะชนะในรอบนี้แต่สุดท้ายคนเสื้อแดงก็จะกลับมาอีก แกนนำชุดเก่าติดคุกไปมันก็มีแกนนำใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ เพราะตราบใดที่ความไม่พอใจ ความโกรธแค้น อาฆาตแค้น และความรู้สึกที่ความอยุติธรรมยังอยู่ มันก็ต้องกลับมาอีก ให้ลองดูประวัติศาสตร์ทั่วโลก มันมีหรือไม่ที่จบง่ายๆ ไม่มี แม้แต่พม่าก็ยังระเบิดขึ้นมาเป็นพักๆ และประเทศไทยก็ไม่ใช่พม่า คุณจะทำแบบนั้นไม่มีทาง รัฐบาลและทหารมี แต่จะใช้ความรุนแรงมากขึ้น ๆ และคนก็ตายและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าถึงจุด ๆ หนึ่งแล้วฝ่ายประชาชนอาจจะเหนื่อยและอาจยอมพักตัวออกมาและแม้คุณจะชนะในรอบนี้ แต่สุดท้ายคน เสื้อแดงก็จะกลับมาอีกแกนนำชุดเก่าติดคุกไปมันก็มีแกนนำใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เพราะตราบใดที่ความไม่พอใจความโกรธแค้นอาฆาตแค้นและความรู้สึกที่ความอยุติธรรมยังอยู่มันก็ต้องกลับมา อีกให้ลองดูประวัติศาสตร์ทั่วโลกมันมีหรือไม่ที่จบง่ายๆไม่มีแม้แต่พม่าก็ยังระเบิดขึ้นมาเป็นพัก ๆ และประเทศไทยก็ไม่ใช่พม่าคุณจะทำแบบทางนั้นไม่มี

ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงจะแผ่ขยายแผ่ซ่านออกไปทั่วประเทศ และจะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างจากปัจจุบัน เมื่อคนเสื้อแดงออกมาเรียกร้องอย่างถูกต้อง สันติ ปราศจากอาวุธ สงบ เรียกร้องดีๆบนท้องถนน แต่รัฐบาลเอาอาวุธสงครามมายิงเขาตายบาดเจ็บจำนวนมาก คราวหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมก็จะไม่ทำแบบเดิม จะหันไปใช้วิธีอื่น เพราะคิดว่าวิธีการนี้ทำแล้วไม่ได้ผล และจะมาโทษเขาก็ไม่ได้ เผด็จการอำมาตย์และรัฐบาลหุ่นเชิดนายกฯอภิสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบ เมื่อความขัดแย้งมันแผ่ซ่านจนไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ประเทศชาติไม่มีความสงบสุข ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงจะแผ่ขยายแผ่ซ่านออกไปทั่วประเทศและจะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างจากปัจจุบันเมื่อคนเสื้อแดงออกมาเรียกร้องอย่างถูกต้องสันติปราศจากอาวุธสงบเรียกร้องดีๆบนท้องถนน แต่รัฐบาลเอา อาวุธสงครามมายิงเขาตายบาดเจ็บจำนวนมากคราวหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมก็จะไม่ทำแบบเดิมจะหันไปใช้วิธีอื่นเพราะคิดว่าวิธีการนี้ทำแล้วไม่ได้ผลและจะมาโทษเขาก็ไม่ได้เผด็จการอำมาตย์และรัฐบาลหุ่น เชิดนายกฯ อภิสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบเมื่อความขัดแย้งมันแผ่ซ่านจนไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ประเทศชาติไม่มีความสงบสุข

ผมขอฟันธงว่าในที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงจะกลับมาไม่ช้าก็เร็ว และวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้คงกินระยะเวลาเป็นปีจนกว่าเผด็จการอำมาตย์จะถอยไป จนกว่าจะได้ประชาธิปไตยแท้จริง และจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับคืนมา โดยจะคืนมาด้วยการเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มาแก้หรือยกเลิกปี 2550 แล้วนำรัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้ทั้งฉบับแล้วแก้บางมาตรา ขึ้นอยู่กับอนาคตและกระบวนการตุลาการที่ดำเนินไปตั้งเยอะแยะที่เป็นการเมืองทั้งหลายก็ต้องมารื้อฟื้นกันใหม่ ผมขอฟันธงว่าในที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงจะกลับมาไม่ช้าก็เร็วและวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้คงกินระยะเวลาเป็นปีจนกว่าเผด็จการอำมาตย์จะถอยไปจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยแท้จริงและจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2540 กลับคืนมาโดยจะคืนมาด้วยการเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มาแก้หรือยกเลิกปี 2550 แล้วนำรัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้ทั้งฉบับแล้วแก้บางมาตราขึ้นอยู่กับอนาคตและกระบวนการตุลาการที่ดำเนินไปตั้งเยอะแยะที่เป็นการเมืองทั้งหลาย ก็ต้องมาใหม่รื้อฟื้นกัน

ตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาและต้องมาชำระล้างองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เผด็จการอำมาตย์ไปแทรกแซง ไปครอบงำไว้ ต้องชำระล้างสื่อมวลชนกระแสหลัก ซึ่งที่ผ่านมารับใช้เผด็จการอย่างเต็มตัว และการนองเลือดบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก สื่อมวลชนกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ พวกนี้ปากกาและไมโครโฟนเปื้อนเลือด ทุกคนจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม นอกจากนี้อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ บุคลากรในองค์กรตุลาการที่มีส่วนขบวนการหลายๆสิ่ง ผู้นำเอ็นจีโอที่ผันตัวเป็น ส.ว. ตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาและต้องมาชำระล้างองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เผด็จการอำมาตย์ไปแทรกแซงไปครอบงำไว้ต้องชำระล้างสื่อมวลชนกระแสหลักซึ่งที่ผ่านมารับใช้เผด็จการอย่างเต็มตัวและการนองเลือดบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากสื่อมวลชนกระแสหลักไม่ว่า จะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุพวกนี้ปากกาและไมโครโฟนเปื้อนเลือดทุกคนจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนอกจากนี้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนักวิชาการบุคลากรในองค์กรตุลาการที่มีส่วนขบวนการหลาย ๆ สิ่งผู้นำเอ็นจีโอที่ผันตัวเป็นส ว. ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ทุกคนต้องด้วยร่วมรับผิดชอบ

ไม่เว้นราษฎรอาวุโสทุกคนที่มีส่วนร่วมตรงนี้เพราะมือเปื้อนเลือด จะต้องชดใช้ทุกคน ซึ่งถึงเวลานั้นจะต้องมีการชำระสะสาง อาจจะเรียกว่าต้องล้างประเทศกัน ผมมั่นใจว่าเหตุการณ์ตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งมันลึก หลายคนอาจจะเริ่มพูดสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติของประชาชน เพราะจากเหตุการณ์วันนี้ความเป็นไปได้มีสูง ยิ่งการที่รัฐบาลปราบปรามคนเสื้อแดงในรอบนี้มีการนองเลือดอยู่ และดำเนินการจับคุมขังดำเนินคดีต่างๆโดยไม่ได้ดำเนินการกับความไม่ยุติธรรมในหลายปีที่ผ่านมา ผมกลัวว่ามันอาจจะเกิดเป็นการปฏิวัติของประชาชนโดยที่ไม่มีใครต้องการและจะเสียหายมาก ไม่เว้นราษฎรอาวุโสทุกคนที่มีส่วนร่วมตรงนี้เพราะมือเปื้อนเลือดจะต้องชดใช้ทุกคนซึ่งถึงเวลานั้นจะต้องมีการชำระสะสางอาจจะเรียกว่าต้องล้างประเทศกันผมมั่นใจว่าเหตุการณ์ตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นเพราะ ความขัดแย้งมันลึกหลายคนอาจจะเริ่มพูดสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติของประชาชนเพราะจากเหตุการณ์วันนี้ความเป็นไปได้มีสูงยิ่งการที่รัฐบาลปราบปรามคนเสื้อแดงในรอบนี้มีการนองเลือดอยู่และดำเนินการจับคุมขัง ดำเนินคดีต่างๆโดยไม่ได้ดำเนินการกับความไม่ยุติธรรมในหลายปีที่ผ่านมาผมกลัวว่ามันอาจจะเกิดเป็นการปฏิวัติของประชาชนโดยที่ไม่มีใครต้องการและมากจะเสียหาย

รูปแบบปฏิวัติประชาชน รูปปฏิวัติประชาชนแบบ

อาจจะเป็นการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งการต่อต้านรัฐบาลจะกระจัดกระจายทั้งบนดินและใต้ดินไปทั่วประเทศ ส่วนจะรุนแรงมากกว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ยังประเมินไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องในอนาคต แต่ถ้าหากเคลื่อนไหวออกมาแล้วรัฐบาลยังใช้กำลังปราบปรามเหมือนทุกวันนี้มันก็จะตอบโต้แรงเพราะเป็นกฎทางกายภาพ คุณไปแรงเขาก็แรงตอบ คุณใช้ปืนเขาก็ใช้ปืน ในเมื่อคุณไม่ตอบสนองการเรียกร้องเรื่องความยุติธรรมให้เขาแถม ยังใช้วิธีการที่รุนแรงและไม่รุนแรงกระทำการต่อเขาฝ่ายเดียว ใครจะนั่งให้ทำข้างเดียว อันนี้ไม่มีใครต้องการ อาจจะเป็นการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งการต่อต้านรัฐบาลจะกระจัดกระจายทั้งบนดินและใต้ดินไปทั่วประเทศส่วนจะรุนแรงมากกว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ยังประเมินไม่ได้เพราะเป็นเรื่องในอนาคต แต่ถ้า หากเคลื่อนไหวออกมาแล้วรัฐบาลยังใช้กำลังปราบปรามเหมือนทุกวันนี้มันก็จะตอบโต้แรงเพราะเป็นกฎทางกายภาพคุณไปแรงเขาก็แรงตอบคุณใช้ปืนเขาก็ใช้ปืนในเมื่อคุณไม่ตอบสนองการเรียกร้องเรื่องความยุติธรรมให้เขา แถมยังใช้วิธีการที่รุนแรงและไม่รุนแรงกระทำการต่อเขาฝ่ายเดียวใครจะนั่งให้ทำข้างเดียวอันนี้ไม่มีใครต้องการ

ผมอยากฝากเตือนไปยังรัฐบาลหุ่นเชิดพรรคประชาธิปัตย์ นายกฯหุ่นเชิดอภิสิทธิ์ และบุคคลทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ว่า ถ้าคุณยังดันทุรังดำเนินการอย่างนี้ต่อไปอีก มันก็ไม่มีอะไรอื่นไกลนอกจากความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ แม้รัฐบาลหุ่นเชิดจะปราบปรามคนเสื้อแดงสำเร็จรอบนี้ไปได้ ผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คงอยู่ได้อีกไม่นาน การยอมรับของประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั้งคนที่เป็นเสื้อแดงและไม่ใช่เสื้อแดงต่างเห็นอกเห็นใจคนเสื้อแดงและรักความเป็นธรรม เห็นความสูญเสียครั้งนี้จะไม่ยอมรับรัฐบาลชุดนี้แน่นอน ผมอยากฝากเตือนไปยังรัฐบาลหุ่นเชิดพรรคประชาธิปัตย์นายกฯ หุ่นเชิดอภิสิทธิ์และบุคคลทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ว่าถ้าคุณยังดันทุรังดำเนินการอย่างนี้ต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรอื่นไกลนอกจากความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น เรื่อย ๆ แม้รัฐบาลหุ่นเชิดจะปราบปรามคนเสื้อแดงสำเร็จรอบนี้ไปได้ผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานการยอมรับของประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั้งคนที่เป็นเสื้อแดงและไม่ใช่เสื้อ แดงต่างเห็นอกเห็นใจคนเสื้อแดงและรักความเป็นธรรมเห็นความสูญเสียครั้งนี้จะไม่ยอมรับรัฐบาลชุดนี้แน่นอน

แม้ขณะนี้นายกฯอภิสิทธิ์และรัฐบาลชุดนี้อาจจะอยู่ในตำแหน่งและอำนาจต่อไปสักระยะหนึ่ง จะกี่เดือนก็แล้วแต่ แต่จะปกครองไม่ได้ บริหารประเทศไม่ได้ ไม่ได้ความชอบธรรม ไม่ได้รับการยอมรับ อาจจะเรียกว่า “รัฐบาลขี้เรื้อน” ที่มีแต่คนรังเกียจ มีแต่คนเกลียดเคียดแค้นชิงชังและรอวันที่จะเอาคืน ในแง่นี้ผมคิดว่ารัฐบาลหุ่นเชิดและนายกฯอภิสิทธิ์คงต้องพ้นสภาพไปในเวลาอันไม่นาน ถ้าไม่พ้นไปจากการเคลื่อนไหวหรือการตอบโต้กลับของคนเสื้อแดงในรอบต่อไปก็จะต้องถูกเขี่ยทิ้งโดยเผด็จการอำมาตย์เอง แม้ขณะนี้นายกฯ อภิสิทธิ์และรัฐบาลชุดนี้อาจจะอยู่ในตำแหน่งและอำนาจต่อไปสักระยะหนึ่งจะกี่เดือนก็แล้วแต่ แต่จะปกครองไม่ได้บริหารประเทศไม่ได้ไม่ได้ความชอบธรรมไม่ได้รับการยอมรับอาจจะเรียกว่า” รัฐบาลขี้เรื้อน”ที่มี แต่คนรังเกียจมี แต่คนเกลียดเคียดแค้นชิงชังและรอวันที่จะเอาคืนในแง่นี้ผมคิดว่ารัฐบาลหุ่นเชิดและนายกฯ อภิสิทธิ์คงต้องพ้นสภาพไปในเวลาอันไม่นานถ้าไม่พ้นไปจากการ เคลื่อนไหวหรือการตอบโต้กลับของคนเสื้อแดงในรอบต่อไปก็จะต้องถูกเขี่ยทิ้งโดยเผด็จการอำมาตย์เอง

เมื่อหุ้นเชิดนายกฯอภิสิทธิ์และรัฐบาลชุดนี้หมดประโยชน์ บริหารปกครองควบคุมสถานการณ์ต่อไปไม่ได้ก็ต้องถูกเขี่ยทิ้งในที่สุด เช่น อาจจะยุบพรรคประชาธิปัตย์และทำให้นายกฯอภิสิทธิ์พ้นสภาพไป จะมีนายกฯคนใหม่ในสภา อาจจะเป็นคุณชวน หลีกภัย หรือเป็นใครก็ไม่รู้ หรืออาจจะมีการใช้วิธีการพิเศษแก้รัฐธรรมนูญให้คนนอกมาเป็นรัฐบาลได้ อาจเกิดขบวนการพิเศษ เกิดรัฐบาลแห่งชาติที่เป็นนายกรัฐมนตรีจากคนนอกที่แต่งตั้งโดยเผด็จการอำมาตย์จากอำนาจที่อยู่เบื้องหลังอภิสิทธิ์ก็ตั้งเข้ามาก็ได้ เมื่อหุ้นเชิดนายกฯ อภิสิทธิ์และรัฐบาลชุดนี้หมดประโยชน์บริหารปกครองควบคุมสถานการณ์ต่อไปไม่ได้ก็ต้องถูกเขี่ยทิ้งในที่สุดเช่นอาจจะยุบพรรคประชาธิปัตย์และทำให้นายกฯ อภิสิทธิ์พ้นสภาพไปจะมีนายกฯ คนใหม่ในสภาอาจ จะเป็นคุณชวนหลีกภัยหรือเป็นใครก็ไม่รู้หรืออาจจะมีการใช้วิธีการพิเศษแก้รัฐธรรมนูญให้คนนอกมาเป็นรัฐบาลได้อาจเกิดขบวนการพิเศษเกิดรัฐบาลแห่งชาติที่เป็นนายกรัฐมนตรีจากคนนอกที่แต่งตั้งโดยเผด็จการอำมาตย์จากอำนาจที่อยู่ เบื้องหลังอภิสิทธิ์ก็ตั้งก็ได้เข้ามา

เผด็จการอำมาตย์เอาแน่ เผด็จการเอาแน่อำมาตย์

ใช่ ผมคิดว่าเผด็จการอำมาตย์เขาก็เปิดช่องเอาไว้หลายทางเหมือนกัน เพราะเขาก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเขาว่าจะใช้ช่องทางไหนบ้าง จะยุบพรรคหรือใช้สภาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ เอาคนขึ้นมาเป็นหุ่นเชิด ยังใช้กรอบของรัฐธรรมนูญ ใช้กรอบของรัฐสภาให้ดูว่ายังพอไปได้และดูไม่ให้น่าเกลียดในสายตาของต่างชาติ หรือเอาคนนอกเข้ามาโดยแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราให้เป็นรัฐบาลชุดพิเศษ จนกระทั่งท้ายสุดก็อาจจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารได้อีก แล้วใช้กระบวนการอย่างรุนแรง ประกาศกฎอัยการศึกเพื่อกวาดล้างทำความสะอาดประเทศในสายตาของเขา ใช่ผมคิดว่าเผด็จการอำมาตย์เขาก็เปิดช่องเอาไว้หลายทางเหมือนกันเพราะเขาก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเขาว่าจะใช้ช่องทางไหนบ้างจะยุบพรรคหรือใช้สภาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เอาคนขึ้นมาเป็น หุ่นเชิดยังใช้กรอบของรัฐธรรมนูญใช้กรอบของรัฐสภาให้ดูว่ายังพอไปได้และดูไม่ให้น่าเกลียดในสายตาของต่างชาติหรือเอาคนนอกเข้ามาโดยแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราให้เป็นรัฐบาลชุดพิเศษจนกระทั่งท้ายสุดก็อาจจะเกิดการ ปฏิวัติรัฐประหารได้อีกแล้วใช้กระบวนการอย่างรุนแรงประกาศกฎอัยการศึกเพื่อกวาดล้างทำความสะอาดประเทศในสายตาของเขา

ถ้าเป็นอย่างนั้นจะยิ่งไปกันใหญ่ สุดท้ายจะเป็นสงครามกลางเมืองและสงครามปฏิวัติของประชาชน โดยที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเผด็จการอำมาตย์เองไม่ได้เกิดจากฝ่ายเสื้อแดง ในฐานะที่เป็นนักวิชาการก็ไม่อยากให้เรื่องมาถึงตรงนี้ ไม่อยากให้มีคนเจ็บคนตาย แต่คนที่ทำให้เหตุการณ์มาถึงทุกวันนี้ได้ มีคนตายคนเจ็บจำนวนมากคือระบอบเผด็จการอำมาตย์ รัฐบาลหุ่นเชิดพรรคประชาธิปัตย์ นายกฯอภิสิทธิ์ รองนายกฯสุเทพ เทือกสุบรรณ คนพวกนี้จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด โดยเฉพาะนายกฯอภิสิทธิ์สุดท้ายคงอยู่ประเทศไทยไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นจะยิ่งไปกันใหญ่สุดท้ายจะเป็นสงครามกลางเมืองและสงครามปฏิวัติของประชาชนโดยที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเผด็จการอำมาตย์เองไม่ได้เกิดจากฝ่ายเสื้อแดงในฐานะที่เป็นนักวิชาการก็ไม่อยากให้เรื่องมาถึง ตรงนี้ไม่อยากให้มีคนเจ็บคนตาย แต่คนที่ทำให้เหตุการณ์มาถึงทุกวันนี้ได้มีคนตายคนเจ็บจำนวนมากคือระบอบเผด็จการอำมาตย์รัฐบาลหุ่นเชิดพรรคประชาธิปัตย์นายกฯ อภิสิทธิ์รองนายกฯ สุเทพเทือกสุบรรณคนพวกนี้จะต้อง รับผิดชอบทั้งหมดโดยเฉพาะนายกฯ อภิสิทธิ์สุดท้ายคงอยู่ประเทศไทยไม่ได้

เมื่อคุณอภิสิทธิ์พ้นจากตำแหน่งนายกฯแล้ว เขาจะเป็นอดีตนายกฯที่คนรังเกียจและแย่ยิ่งกว่าอดีตนายกฯหลายคน เช่น จอมพลถนอม กิตติขจร ที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2519 หรือ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 นำมาซึ่งวิกฤตการเมืองและมีคนตายจำนวนมาก แม้ว่าอดีตนายกฯทั้ง 2 คนนี้ไม่ได้รับความนิยมมากมาย แต่ก็เป็นอดีตนายทหารใหญ่ เขายังมีคนเคารพนับถือและมีบารมีในกองทัพ ดังนั้น บุคลากรในกองทัพยังให้ความเคารพนับถือจำนวนมาก เมื่อคุณอภิสิทธิ์พ้นจากตำแหน่งนายกฯ แล้วเขาจะเป็นอดีตนายกฯ ที่คนรังเกียจและแย่ยิ่งกว่าอดีตนายกฯ หลายคนเช่นจอมพลถนอมกิตติขจรที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2519 หรือ พล.อ. สุจินดาคราประยูรที่ เกี่ยวพันกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 นำมาซึ่งวิกฤตการเมืองและมีคนตายจำนวนมากแม้ว่าอดีตนายกฯ ทั้ง 2 คนนี้ไม่ได้รับความนิยมมากมาย แต่ก็เป็นอดีตนายทหารใหญ่เขายังมีคนเคารพนับถือและมีบารมีในกองทัพ ดังนั้นบุคลากรในกองทัพยังให้ความเคารพนับถือจำนวนมาก

แต่คนอย่างคุณอภิสิทธิ์เมื่อเป็นอดีตนายกฯแล้วมีใครหรือไม่ที่จะให้ความเคารพนับถือเขา ผมถามหน่อย เชื่อว่าทหารก็ไม่มีเพราะเขาไม่ใช่นายทหาร คนในพรรคประชาธิปัตย์ก็เขี่ยเขาทิ้งแน่นอน เพราะเห็นว่าเขาเป็นตัวการที่ทำให้พรรคล่มสลายและเกิดความเสื่อมเสียจนกระทั่งเกิดยุบพรรค ถ้าเกิดขึ้น ขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้ให้ความนับถือเขา เพราะเห็นว่าเขาเป็นตัวการและปัจจัยอันหนึ่งที่นำมาสู่การนองเลือดครั้งนี้ เมื่อคุณอภิสิทธิ์ถึงวันที่เป็นอดีตนายกฯแล้ว เขาจะไม่ได้รับความนับถือจากใครเลย จะเป็นอดีตนายกฯที่ไม่มีเกียรติภูมิ ไม่มีบารมี มีแต่คนรังเกียจ แต่คนอย่างคุณอภิสิทธิ์เมื่อเป็นอดีตนายกฯ แล้วมีใครหรือไม่ที่จะให้ความเคารพนับถือเขาผมถามหน่อยเชื่อว่าทหารก็ไม่มีเพราะเขาไม่ใช่นายทหารคนในพรรคประชาธิปัตย์ก็เขี่ยเขาทิ้งแน่นอนเพราะเห็นว่าเขาเป็นตัว การที่ทำให้พรรคล่มสลายและเกิดความเสื่อมเสียจนกระทั่งเกิดยุบพรรคถ้าเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้ให้ความนับถือเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นตัวการและปัจจัยอันหนึ่งที่นำมาสู่การนองเลือดครั้งนี้เมื่อคุณอภิสิทธิ์ ถึงวันที่เป็นอดีตนายกฯ แล้วเขาจะไม่ได้รับความนับถือจากใครเลยจะเป็นอดีตนายกฯ ที่ไม่มีเกียรติภูมิไม่มีบารมีมี แต่คนรังเกียจ

ณ เวลานั้นถ้าคุณอภิสิทธิ์ยังอยู่เมืองไทยแล้วมีความสุขก็ตามสบาย ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะเขาก็เป็นคนไทย มีสิทธิที่จะอยู่เมืองไทย แต่เขาจะอยู่อย่างมีความสุขได้หรือไม่เป็นเรื่องของเขา แต่วิกฤตครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเขาจะโทษใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเขาเอง เพราะเขาเลือกมาอย่างนี้ และว่าตามจริงแล้วถ้าพูดถึงตัวเองในฐานะที่เป็นนายกฯอภิสิทธิ์เขาได้รับตำแหน่งมาด้วยต้นทุนราคาที่แพงมาก เพราะต้องฉีกรัฐธรรมนูญปี 2540 เริ่มต้นแต่ต้องบอยคอตเลือกตั้ง 2 เม.ย. ณ เวลานั้นถ้าคุณอภิสิทธิ์ยังอยู่เมืองไทยแล้วมีความสุขก็ตามสบายผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาก็เป็นคนไทยมีสิทธิที่จะอยู่เมืองไทย แต่เขาจะอยู่อย่างมีความสุขได้หรือไม่เป็นเรื่องของเขา แต่วิกฤตครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเขาจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเขาเองเพราะเขาเลือกมาอย่างนี้และว่าตามจริงแล้วถ้าพูดถึงตัวเองในฐานะที่เป็นนายกฯ อภิสิทธิ์เขาได้รับตำแหน่งมาด้วยต้นทุนราคาที่ แพงมากเพราะต้องฉีกรัฐธรรมนูญปี 2540 เริ่มต้น แต่ต้องบอยคอตเลือกตั้ง 2 เม.ย. 2549 ให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ติดคุก เกิดความวุ่นวายบนท้องถนน 2549 ให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ติดคุกเกิดความวุ่นวายบนถนนท้อง

ที่สำคัญเกิดรัฐประหารปี 2549 เกิดรัฐธรรมนูญปี 2550 ต้องล้มล้างนายกฯที่มาจากการเลือกตั้งไปถึง 2 คน คือนายกฯสมัคร สุนทรเวช และนายกฯสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องมีการยึดทำเนียบรัฐบาลหลายเดือน มีการยึดสนามบินหลายแห่ง จึงทำให้คุณอภิสิทธิ์ได้เก้าอี้นายกฯในราคาที่แพงมาก และยังเกิดการนองเลือดในวิกฤตการเมืองปัจจุบันอีก อภิสิทธิ์จึงเป็นนายกฯที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย แพงกว่านายกฯถนอม และแพงกว่านายกฯสุจินดาด้วยซ้ำ ที่สำคัญเกิดรัฐประหารปี 2549 เกิดรัฐธรรมนูญปี 2550 ต้องล้มล้างนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้งไปถึง 2 คนคือนายกฯ สมัครสุนทรเวชและนายกฯ สมชายวงศ์สวัสดิ์ต้องมีการยึดทำเนียบรัฐบาลหลายเดือนมีการยึดสนามบินหลาย แห่งจึงทำให้คุณอภิสิทธิ์ได้เก้าอี้นายกฯ ในราคาที่แพงมากและยังเกิดการนองเลือดในวิกฤตการเมืองปัจจุบันอีกอภิสิทธิ์จึงเป็นนายกฯ ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแพงกว่านายกฯ ถนอมและแพงกว่านายกฯ สุจินดาด้วยซ้ำ

จะข้ามวิกฤตได้อย่างไร จะข้ามได้อย่างไรวิกฤต

ทางออกที่จะก้าวผ่านวิกฤตการเมืองครั้งนี้มีทางเดียวคือ กลุ่มอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดที่เรียกว่าเผด็จการอำมาตย์จะต้องยอมรับความจริงว่า โลกเปลี่ยนไปแล้ว ประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้ว และคนไทยเสียงข้างมากก็เปลี่ยนไปแล้ว ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองที่ตัวเองเป็นไพร่ อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ การสั่งสอน การครอบงำไม่ให้โงหัว เป็นไพร่หรือผู้ถูกปกครองที่ว่านอนสอนง่าย ผู้ปกครองว่าจะไปทางไหน ซ้ายหันขวาหัน จะให้กินอยู่อย่างไรก็ได้ ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว ทางออกที่จะก้าวผ่านวิกฤตการเมืองครั้งนี้มีทางเดียวคือกลุ่มอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดที่เรียกว่าเผด็จการอำมาตย์จะต้องยอมรับความจริงว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วและคนไทยเสียงข้างมากก็เปลี่ยนไป แล้วซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองที่ตัวเองเป็นไพร่อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์การสั่งสอนการครอบงำไม่ให้โงหัวเป็นไพร่หรือผู้ถูกปกครองที่ว่านอนสอนง่ายผู้ปกครองว่าจะไปทางไหนซ้ายหันขวา หันจะให้กินอยู่อย่างไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว

ขณะนี้คนไทยโตแล้ว ต้องการความทันสมัย มีเศรษฐกิจดี ต้องการประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับอารยประเทศ ก้าวหน้าไปเหมือนกับประเทศต่างๆ คนไทยต้องการตรงนี้ ที่สำคัญคนไทยต้องการปกครองตนเอง ใช้ความคิด การตัดสินใจของตัวเองว่าจะเอารัฐบาลแบบไหน จะเอานายกฯเป็นใคร และถ้าเขาตัดสินใจผิดพลาด เลือกนายกฯผิด เลือกนักการเมืองผิด เขาสามารถรับผิดชอบได้เอง และแก้ไขความผิดพลาดด้วยตัวเขาเองภายใต้การเมืองแบบเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ ขณะนี้คนไทยโตแล้วต้องการความทันสมัยมีเศรษฐกิจดีต้องการประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับอารยประเทศก้าวหน้าไปเหมือนกับประเทศต่างๆคนไทยต้องการตรงนี้ที่สำคัญคนไทยต้องการปกครองตนเองใช้ความคิดการตัดสินใจของตัวเองว่าจะเอารัฐบาลแบบไหน จะเอานายกฯ เป็นใครและถ้าเขาตัดสินใจผิดพลาดเลือกนายกฯ ผิดเลือกนักการเมืองผิดเขาสามารถรับผิดชอบได้เองและแก้ไขความผิดพลาดด้วยตัวเขาเองภายใต้การเมืองแบบเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ

คนไทยไม่ต้องการให้มีใครมาสั่งสอนเขาแล้วมาบอกเขาว่าการเมืองจะต้องเป็นแบบนี้ จะต้องมีนายกฯคนนี้ บ้านเมืองจะต้องไปแค่นี้ จะต้องเจริญไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว ประเทศไทยต้องเป็นแบบไทยๆ อย่าไปเป็นแบบเมืองนอก จะต้องไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่น จะต้องไม่อย่างนั้นอย่างนี้ เขาไม่ต้องการอย่างนั้น เขาต้องการปกครองตนเองและตัดสินใจด้วยตัวเอง มีกินมีใช้ด้วยตัวเอง ดำเนินด้วยการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตามที่เขาต้องการ ขอย้ำว่าถ้าเกิดความผิดพลาดเขารับผิดชอบ เขาแก้ไขของเขาเอง คนไทยไม่ต้องการให้มีใครมาสั่งสอนเขาแล้วมาบอกเขาว่าการเมืองจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องมีนายกฯ คนนี้บ้านเมืองจะต้องไปแค่นี้จะต้องเจริญไปกว่านี้ไม่ได้แล้วประเทศไทยต้องเป็นแบบไทย ๆ อย่า ไปเป็นแบบเมืองนอกจะต้องไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นจะต้องไม่อย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการปกครองตนเองและตัดสินใจด้วยตัวเองมีกินมีใช้ด้วยตัวเองดำเนินด้วยการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามที่เขาต้องการขอ ย้ำว่าถ้าเกิดความผิดพลาดเขารับผิดชอบเขาแก้ไขของเขาเอง

ถ้าหากเผด็จการอำมาตย์ยอมรับตรงนี้ได้และถอยไป ยอมให้มีประชาธิปไตย ยุติการแทรกแซงทางการเมืองทั้งหมด ให้กระบวนการทางการเมืองดำเนินไปด้วยตัวของมันเอง ให้มีการเลือกตั้ง ให้มีสภาชุดใหม่มา ซึ่งสภาชุดใหม่จะเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมา หรือเอารัฐธรรมนูญปี 2550 ไปแก้แล้วเอาคดีความทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงมาทบทวนกันใหม่ทั้งหมด ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เข้าข้างฝ่ายใด ใครผิดก็ว่าผิด ใครถูกก็ว่าถูก เรื่องก็จะสงบ ดังนั้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีที่สุด รัฐบาลอภิสิทธิ์จะต้องยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ ถ้าหากเผด็จการอำมาตย์ยอมรับตรงนี้ได้และถอยไปยอมให้มีประชาธิปไตยยุติการแทรกแซงทางการเมืองทั้งหมดให้กระบวนการทางการเมืองดำเนินไปด้วยตัวของมันเองให้มีการเลือกตั้งให้มีสภาชุดใหม่มาซึ่งสภาชุดใหม่จะเอารัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2540 กลับมาหรือเอารัฐธรรมนูญปี 2550 ไปแก้แล้วเอาคดีความทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงมาทบทวนกันใหม่ทั้งหมดดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เข้าข้างฝ่ายใดใครผิดก็ว่าผิดใครถูกก็ว่าถูกเรื่องก็จะสงบดังนั้นการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีที่สุดรัฐบาลอภิสิทธิ์จะต้องยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่

ฝ่ายเผด็จการอำมาตย์จะต้องถอยออกไป ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไร สภาที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่จะตัดสินใจทำอะไรทุกฝ่ายต้องยอมรับ ถ้าไม่มีตรงนี้และขืนยังดำเนินต่อไป ให้มีรัฐบาลหุ่นเชิดๆคุณอภิสิทธิ์ต่อไป หรือต่อไปอาจจะเขี่ยคุณอภิสิทธิ์ทิ้งแล้วเอาคนใหม่ขึ้นมาแทน ปัญหาวิกฤตการเมืองก็ไม่จบ มันจะลุกลามต่อไปเป็นสงครามกลางเมือง เป็นสงครามการปฏิวัติของประชาชนในที่สุด และเมื่อถึงวันนั้นผมขอเตือนว่าระบอบเผด็จการอำมาตย์จะไม่เหลืออะไรเลย ฝ่ายเผด็จการอำมาตย์จะต้องถอยออกไปผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไรสภาที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่จะตัดสินใจทำอะไรทุกฝ่ายต้องยอมรับถ้าไม่มีตรงนี้และขืนยังดำเนินต่อไปให้มีรัฐบาลหุ่นเชิด ๆ คุณอภิสิทธิ์ต่อ ไปหรือต่อไปอาจจะเขี่ยคุณอภิสิทธิ์ทิ้งแล้วเอาคนใหม่ขึ้นมาแทนปัญหาวิกฤตการเมืองก็ไม่จบมันจะลุกลามต่อไปเป็นสงครามกลางเมืองเป็นสงครามการปฏิวัติของประชาชนในที่สุดและเมื่อถึงวันนั้นผมขอเตือนว่าระบอบเผด็จการอำมาตย์ จะไม่เลยเหลืออะไร

วันนี้ดูจากกระแสโลกและดูจากประวัติศาสตร์ทั้งหลายพบว่า ประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้า ฝ่ายทันสมัยชนะเสมอไม่ช้าก็เร็ว อาจจะแพ้วันนี้แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาอีก และ ณ วันนี้ผมมั่นใจว่าฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายทันสมัยเราไม่แพ้แน่นอน เพราะขบวนการขยายออกไปทั่วประเทศ เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ประเทศไทยมีขบวนการเคลื่อนไหวมวลชนที่เรียกร้องกันมากขนาดนี้และยาวนานมาก และยิ่งยาวนานยึดเยื้อเท่าไร ถ้าฝ่ายประชาชนชนะฝ่ายเผด็จการอำมาตย์จะยิ่งไม่เหลืออะไรเลย วันนี้ดูจากกระแสโลกและดูจากประวัติศาสตร์ทั้งหลายพบว่าประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายทันสมัยชนะเสมอไม่ช้าก็เร็วอาจจะแพ้วันนี้ แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาอีกและ ณ วันนี้ผมมั่นใจว่าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายทันสมัยเราไม่แพ้ แน่นอนเพราะขบวนการขยายออกไปทั่วประเทศเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ประเทศไทยมีขบวนการเคลื่อนไหวมวลชนที่เรียกร้องกันมากขนาดนี้และยาวนานมากและยิ่งยาวนานยึดเยื้อเท่าไรถ้าฝ่ายประชาชนชนะฝ่ายเผด็จการอำมาตย์จะยิ่งไม่เหลืออะไรเลย

วิกฤตครั้งนี้ให้บทเรียนอะไร วิกฤตครั้งนี้บทเรียนอะไรให้

บทเรียนที่สำคัญคือประชาชนต้องการสิทธิเสรีภาพ และประชาชนต้องการความยุติธรรม อันนี้เป็นบทเรียนสำคัญ ระบอบการเมืองที่ดำรงคงอยู่มีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับจากประชาชน ต้องมี 2 ข้อนี้คือ ให้เสรีภาพและให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ระบอบเผด็จการอำมาตย์ในอดีตที่ผ่านมาก่อนรัฐประหารปี 2549 ยังดูเหมือนว่าอาจให้ 2 ข้อนี้ได้อยู่บ้าง คือให้เสรีภาพระดับหนึ่ง มีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งเป็นพักๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ให้เสรีภาพและความเป็นธรรมกับประชาชนค่อนข้างมาก ประชาชนก็มีความสุข ก็อยู่กันได้ บทเรียนที่สำคัญคือประชาชนต้องการสิทธิเสรีภาพและประชาชนต้องการความยุติธรรมอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญระบอบการเมืองที่ดำรงคงอยู่มีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับจากประชาชนต้องมี 2 ข้อนี้คือให้เสรีภาพและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนระบอบ เผด็จการอำมาตย์ในอดีตที่ผ่านมาก่อนรัฐประหารปี 2549 ยังดูเหมือนว่าอาจให้ 2 ข้อนี้ได้อยู่บ้างคือให้เสรีภาพระดับหนึ่งมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งเป็นพัก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ให้เสรีภาพและความเป็นธรรมกับ ประชาชนค่อนข้างมากประชาชนก็มีความสุขก็อยู่กันได้

อำมาตย์ก็อยู่ฝั่ง ประชาชนก็อยู่ฝั่ง พออยู่กันได้ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่พอคุณยกเลิกตรงนี้ไป เอาเผด็จการอำมาตย์เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี 2550 และรัฐบาลชุดปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีประชาธิปไตย ไม่มีเสรีภาพ ไม่มีความเป็นธรรม ประชาชนก็ลุกขึ้นสู้ ดังนั้น ทุกอย่างจะสงบต้องให้ 2 ข้อนี้ นี่คือบทเรียนสำคัญ ระบบการเมืองที่จะเข้ามาแทนระบอบรัฐธรรมนูญปี 2550 จะต้องให้เสรีภาพและความเป็นธรรม ถ้าตราบใดที่ไม่มี 2 ข้อนี้บ้านเมืองก็จะไม่มีวันสงบ และจะเข้าสู่มิคสัญญีอย่างแท้จริง อำมาตย์ก็อยู่ฝั่งประชาชนก็อยู่ฝั่งพออยู่กันได้ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่พอคุณยกเลิกตรงนี้ไปเอาเผด็จการอำมาตย์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี 2550 และรัฐบาลชุดปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีประชาธิปไตยไม่มีเสรีภาพ ไม่มีความเป็นธรรมประชาชนก็ลุกขึ้นสู้ดังนั้นทุกอย่างจะสงบต้องให้ 2 ข้อนี้นี่คือบทเรียนสำคัญระบบการเมืองที่จะเข้ามาแทนระบอบรัฐธรรมนูญ 2550 จะต้องให้เสรีภาพและความเป็นธรรมถ้าตราบใดที่ไม่มี 2 ปีนี้ข้อ บ้านเมืองก็จะไม่มีวันสงบและจะเข้าสู่มิคสัญญีอย่างแท้จริง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: