ศธ.ยันเปิดเทอม 24 พ.ค. ยกเว้น 28 ร.ร.พื้นที่เสี่ยงเปิด 31พ.ค.(ตรวจสอบรายชื่อร.ร.ที่เลื่อนเปิด)

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274439957&grpid=03&catid=

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมการและกำหนดแนวทางรับสถานการณ์ในช่วงเปิดภาคเรียน ร่วมกับผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTS) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(MRT) องค์การขนส่งมวลชนว่า ตามที่ได้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2553 ของโรงเรียนในกรุงเทพฯ เป็นวันที่ 24 พฤษภาคม จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคมนั้น

ที่ประชุมได้พิจารณาประเมินสถานการณ์แล้ว มีมติยืนยันให้เปิดภาคเรียนในวันที่ 24 พฤษภาคมตามที่ประกาศไว้  ยกเว้นในเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษและพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยในความปลอดภัย เส้นทางสัญจรและความสะอาดในพื้นที่ ซึ่งอาจมีอาวุธตกค้างอยู่ โดยให้เลื่อนไปเปิดวันที่ 31 พฤษภาคม จำนวน 28 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ 17 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม โรงเรียนวัดสวนพลู โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนวัดดิสหงสาราม โรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนกิ่งเพชร โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนวัดพระยายัง โรงเรียนปลูกจิต โรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนวัดม่วงแข

โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) 5 แห่ง  โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ โรงเรียนร่วมฤดีศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 3 แห่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมักกะสันพิทยา  โรงเรียนศรีอยุธยา

วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 2 แห่ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)ปทุมวัน  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาบ่อนไก่ 

นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนที่เปิดในวันที่ 24 พฤษภาคม ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาด้วย โดยศธ.จะประสานกับศูนย์ความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม และรถไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนในต่างจังหวัดที่เปิดภาคเรียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ขณะนี้ได้รับรายงานว่ายังมีความวุ่นวายอยู่ในหลายพื้นที่ ทางศธ.จึงมอบหมายให้องค์กรหลักจัดทำหนังสือเวียนถึงมาตรฐานป้องกันและแก้ไขอัคคีภัยในสถานที่ราชการและสถานศึกษาในสังกัดในสถานการณ์ความไม่สงบ  โดยกำชับให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลโดย มติชนออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: