สวนดุสิตโพล ชี้ คนไทย70.45%รู้สึกเศร้าใจ เสียใจและหดหู่ใจที่คนไทยต้องมาทะเลาะกันเอง

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274585789&grpid=03

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้สำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศ 2,214 คน ในหัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไรกับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไทย จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา อันดับ 1 ร้อยละ 70.45 ประชาชนรู้สึกเศร้าใจ เสียใจ หดหู่ใจ ที่เห็นคนไทยทะเลาะกันเอง ส่วนบทเรียนที่ได้รับจากการชุมนุม อันดับ 1 ร้อยละ 67.16 คือ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ประเมินค่ามิได้ โดยด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบมากที่สุด ส่วนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนไทย อันดับ 1 ร้อยละ 51.61 คนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันเหตุการณ์ร้ายนี้ผ่านไปและเป็นกำลังใจกันและกัน ขณะที่อันดับ 1 ร้อยละ 61.39 เห็นว่า การปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนรักกัน รักชาติบ้านเมือง จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขและจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ส่วนการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล อันดับ 1 ร้อยละ 55.04 เห็นว่า จะทำให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกมากขึ้น

ข้อมูลโดย มติชนออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: