บีทีเอส-เอ็มอาร์ที เปิด 06.00-22.00 น. ช่วงเคอร์ฟิว

http://www.thairath.co.th/content/eco/85207

บีทีเอส-เอ็มอาร์ที ประกาศเลื่อนเวลาเปิด-ปิด เป็น 06.00-22.00 น. ในวันที่ 25-28 พ.ค. 53 หลังศอฉ. ขยายเวลาเคอร์ฟิวออกไป..
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที แจ้งปรับเวลาการเดินรถหลังศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้ประกาศขยายเวลาประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน หรือเคอร์ฟิว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่เวลา 24.00-04.00 น. ในวันที่ 25-28 พ.ค. 53 ว่า รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีจะเปิดบริการต้ังแต่เวลา 06.00-22.00 น. ช่วงวันท่ี 25-28 พ.ค.นี้
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดการให้บริการได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-6245200 begin_of_the_skype_highlighting   02-6245200 end_of_the_skype_highlighting ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. วันจันทร์-ศุกร์
สำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการเป็น 06.00-22.00 น. ช่วงวันที่ 25-28 พ.ค. นี้.

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: