รัฐบาลเริ่มเยียวยาเหยื่อราชประสงค์จ่ายก่อน 3 หมื่นบ.

http://www.thairath.co.th/content/pol/85020

ในเบื้องต้นจำนวน 2,951 ราย พร้อมเล็งหาสถานที่ประกอบอาชีพให้ใหม่ วางมาตรการระยะยาวช่วยเหลือให้เงินกู้แบบไร้ดอกเบี้ย “เด็กขายพวงมาลัย ไกด์อิสระ”อยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือด้วย…
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมช่วยเหลือผู้ประการกอบการรายย่อย และประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง ว่า ที่ประชุมรับทราบตัวเลขจากผู้ประกอบการและประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. มีผู้มาลงทะเบียนขอความช่วเหลือ 2,951 ราย มีมูลค่าเสียหายเหลือเบื้องต้น 4,800 ล้านบาท โดยที่ประชุมแบ่งการช่วยเหลือเป็น 2 ระยะ คือ 1. ระยะเร่งด่วน จะหาสถานที่สำหรับการขายของให้ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้ประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยจะหารือกับนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเยียวยาชุดใหญ่อีกครั้ง และการจัดงานกระตุ้นให้มีการระบายสินค้า นอกจากนี้ที่ประชุมจะมีเงินทุนช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการคนละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หากนายกรัฐมนตรีและที่ประชุม ครม.เห็นชอบ จะให้ความช่วยเหลือได้ภายในสัปดาห์นี้
2. มาตรการช่วยเหลือระยะยาว ผู้ประกอบการขอให้ช่วยเหลือเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยผ่อนปรน ซึ่งกระทรวงให้ความช่วยเหลือผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี) และที่ประชุมยังหารือถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ทรัพย์สินและสินค้าไม่ได้รับความเสียหาย แต่ขาดรายได้ เช่น ผู้ขายพวงมาลัยที่แยกราชประสงค์ มัคคุเทศก์อิสระ รัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลให้ความช่วยเหลือต่อไป การให้ความช่วยเหลือกรณีนี้ จะใช้หลักเกณฑ์พิเศษเช่นเดียวกับกรณีการช่วยเหลือเหตุภัยธรรมชาติสึนามิ และการเยียวยาผู้ได้รับผลบกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมาตราการทั้งหมดนี้ จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้.

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: