หวั่นนักการเมือง ฮั้วปรองดอง สร้างภาพลวงปชช.

http://www.thairath.co.th/content/pol/85338

สวนดุสิตโพล ระบุ ประชาชนร้อยละ 64.28 หวั่นใจว่า "นักการเมืองไทย" จะสร้างภาพหลอกลวงประชาชนในการ "ฮั้วปรองดอง" เพราะเป็นเกมการเมืองที่ร่วมกัน หวังให้คนเชื่อใจ ส่วนอีกร้อยละ 73.04 เชื่อว่าถ้านักการเมืองปรองดองกันจริง บ้านเมืองดีขึ้นแน่…
25 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,282 คน ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค.53 ถึงกรณีนักการเมืองในยุคความปรองดองที่ต้องการว่าเป็นอย่างไร
โดย ประชาชนร้อยละ 64.28 ระบุ กลัวว่าการปรองดองของนักการเมืองจะเป็นการฮั้วกัน เพราะอาจเป็นเกมการเมืองที่นักการเมืองร่วมกันสร้างภาพเพื่อให้ประชาชนเชื่อ ใจหรือไว้ใจ แต่อีกร้อยละ 35.72 ไม่เชื่อว่าจะมีการฮั้วกัน เพราะคิดว่านักการเมืองแต่ละกลุ่มมีความเห็นต่อบ้านเมืองที่แตกต่างกัน และมีจุดยืนชัดเจนเป็นของตนเอง
ขณะที่ร้อยละ 30.54 คิดว่า การปรองดองที่เป็นรูปธรรมของนักการเมือง ที่จะต้องทำให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนวันนี้คือ นักการเมืองทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็มความ สามารถเพื่อให้เห็นผลงานออกมาเป็นรูปธรรม
ส่วนความเห็นร้อยละ 73.04 เชื่อว่าถ้านักการเมืองสามารถปรองดองกันได้จริง จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้น เพราะจะได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน บรรยากาศบ้านเมืองจะได้สงบสุข การบริหารประเทศทุกด้านต้องอาศัยนักการเมือง
สำหรับเสียงประชาชนอีก ร้อยละ 48.21 คิดว่านักการเมืองไทยทุกวันนี้คงหันหน้าปรองดองกันได้ยาก เพราะแต่ละฝ่ายไม่ยอมลดราวาศอกกัน ยังเล่นเกมการเมืองกันอยู่
และ ร้อยละ 37.98 อยากฝากให้นักการเมืองไทยยุคสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้มีความจริงใจ ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: