รมว.พลังงาน ยัน รช. ไม่ปรับ ครม.หลังซักฟอก

http://www.thairath.co.th/content/pol/86121

รมว.พลังงาน สั่งเพิ่มระดับป้องกันแหล่งพลังงานทั่วประเทศขั้นสูงสุด ยืนยัน พรรค รช.ไม่ปรับ ครม.หลังซักฟอก…
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการะทรวงพลังงานและหัวหน้าพรรครวมชาติพัฒนา กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยแหล่งพลังงานของประเทศ ภายหลังการยกเลิกเคอร์ฟิวของ ศอฉ.ว่า ทางกระทรวงพลังงานยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันรักษาความปลอดภัยต่อไปตาม ปกติและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงแยกแก๊ส ท่อส่งแก๊ส แม้กระทั่งคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่ทั่วประเทศ ก็มีมาตรฐานในการดูแลรักษาควบคุมป้องกันความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ต้องทำ
อย่างไรก็ตามแต่ ณ วันนี้ ทางกระทรวงพลังงานได้เพิ่มมาตรการดูแลถึงขั้นสูงสุดเพิ่มระดับขึ้นไปแล้ว เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายอันอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบพลังงานของประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะต้องรักษาระบบพลังงานของประเทศไว้ให้ได้ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นกับพลังงานจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เป็นอย่างมาก ฉะนั้นกระทรวงพลังงานจึงมีการเตรียมความพร้อมรักษาความมั่นคงให้กับพลังงาน ประเทศอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง
หัวหน้าพรรครวมชาติพัฒนา กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านว่า ถือเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตย ที่จะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาล ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด และตนก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงหรือตอบคำถามของฝ่ายค้านได้ ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรี ระบุว่าอาจจะมีการปรับ ครม.หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน นั้น ในส่วนของพรรครวมชาติพัฒนา ยังไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้ แต่ตนยืนยันว่ารัฐมนตรีของพรรครวมชาติพัฒนา ก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอยู่แล้วและยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหา ต่อการบริหารบ้านเมืองและตนเห็นว่าพรรครวมชาติพัฒนา คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีแต่อย่างใด นายแพทย์วรรณรัตน์ฯกล่าว

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: