เครือข่ายสันติวิธีเดินธรรมยาตรา หวังให้เกิดสันติสุขในบ้านเมือง

http://www.prachatai2.info/journal/2010/05/29822

เครือข่ายสันติวิธีเดินขบวนเรียกร้องความสันติให้กับประเทศชาติ เพื่อเป็นกุศลสู่ขวัญ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย ตั้งแต่บริเวณราชประสงค์ถึงแยกคอกวัว


ที่มาภาพ: เฟซบุ๊คเครือข่ายสันติวิธี

30 พ.ค. 53 – เครือข่ายสันติวิธีและองค์กรพันธมิตร ร่วมเดินธรรมยาตราด้วยความสงบ ตระหนักรับรู้ถึงความทุกข์ของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดสันติสุขสามัคคีในบ้านเมือง และต้องลบเลือนรอยเลือดและคราบน้ำตาด้วยความรักและเมตตาต่อกัน

เครือข่ายสันติวิธีและองค์กรพันธมิตร ร่วมเดินธรรมยาตรา หรือสันติยาตรา สู่สังคมสันติสุข โดยตั้งขบวนจากหน้าโรงพยาบาลตำรวจ แยกราชประสงค์ มีพระภิกษุและภิกษุณี นำขบวน เดินจากราชประสงค์ สู่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ซึ่งมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหนึ่งในองค์กรได้รับผลกระทบจากความไม่สงบของบ้านเมือง

พระไพศาล วิสาโล ประธานเครือข่ายพุทธิกา ได้กล่าวภาวนาขอให้บุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในวันนี้ ทำให้เกิดสันติสุขกับบ้านเมือง และขอให้ความสงบสันติ คืนสู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน ถนนราชประสงค์และถนนราชดำเนิน มีรอยเลือดและคราบน้ำตาที่ไม่อาจล้างด้วยน้ำ จากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช้น้ำล้างทำความสะอาด แต่ไม่อาจลบเลือน ถนนทั้งสองสายต้องลบเลือนด้วยความรักและความเมตตาต่อกัน กิจกรรมธรรมยาตราเป็นการเดินด้วยความสงบ เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรับรู้ถึงความทุกข์ของทั้งสองฝ่ายให้หายจากความ เศร้า และขอให้การเปล่งวาจาที่ทำร้ายจิตใจกันมีมานานก่อนหน้านี้ เป็นการเปล่งเสียงเพื่อความสามัคคีแทน เมื่อขบวนธรรมยาตราถึงอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ได้มีกิจกรรม มีพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลสู่ขวัญแด่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย ถวายสังฆทาน ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ทั้งนี้ เครือข่ายสันติวิธี จะร่วมกันติดตามแผนปรองดองของรัฐบาล และนำเสนอความเห็นการปฏิรูปของประเทศไทย เน้นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาให้กับทุกฝ่าย

ด้านนางสารี อ่องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิผู้บริโภค กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาตรวจสอบเหตุการณ์ชุมนุม ของกลุ่มเสื้อแดงทั้งหมดในช่วงที่มาชุมนุมในกรุงเทพฯ 68 วันโดยคณะกรรมการที่มาจากคนกลาง ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร ทั้งเรื่องการใช้ความรุนแรง การก่อการร้าย ใครยิงใครและการเผาในที่ต่างๆมาอย่างไร ซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายจะทำให้แก้ไขความขัดแย้งในสังคมได้ อย่างแน่นอน หากไม่มีการค้นหาข้อเท็จจริง แผนปรองดองที่นายกรัฐมนตรีต้องการทำให้สำเร็จคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้การค้นหาความจริงไม่ใช่เพื่อทำเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงหรือเป็นวีรชน ของชาติ เพราะเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมาในช่วง 4-5 ปีเป็นเรื่องความขัดแย้งที่สังคมไทยต้องก้าวข้ามไปให้ได้ มีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเร่งค้นหาความจริงให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับและ เห็นตรงกัน ไม่ว่าจะเป็น ฝ่าย นปช. คนเสื้อแดง คนเสื้อเหลือง คนเสื้อหลากสี และผู้อยู่เบื้องหลังทุกส่วน หลังจากนั้นจะเกิดความปรองดองได้อย่างแท้จริง เชื่อว่าสังคมยังมีความหวังในการใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาและไม่กลับไป สู่ความรุนแรงอีกเพราะคนไทยทุกคนต่างเจ็บปวดกลับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการ เมืองมามากพอแล้ว ดังนั้นภาครัฐจะต้องเร่งหาความจริงให้กับสังคมให้มากที่สุดและไม่ควรเอาความ จริงแค่ครึ่งเดียวมาทำให้คนไทยทั้งประเทศยอมรับ

ที่มาข่าวเรียบเรียงจาก: สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, คมชัดลึก

ข้อมูลโดย ประชาไท

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: