เห็นด้วยฝ่ายค้าน ซักฟอกรัฐบาล ชี้สุเทพน่าอภิปรายสุด

http://www.thairath.co.th/content/pol/86313

ดุสิตโพลเผยผลสำรวจ ประชาชนร้อยละ 52.02 เห็นด้วยที่ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ขณะที่ร้อยละ 42.13 อยากให้อภิปราย "สุเทพ" อันดับ 1 และร้อยละ 61.20 อยากรู้เรื่องสลายการชุมนุม ส่วนร้อยละ 74.56 อยากให้ "เฉลิม" ทำหน้าที่ผู้อภิปรายของฝ่ายค้าน…

30 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ ที่มีต่อการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ "รัฐบาล" จำนวนทั้งสิ้น 1,516 คน ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.53 สำหรับความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.02 เห็นด้วยที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน ขณะที่ร้อยละ 32.43 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในช่วงนี้ ชี้ควรให้เวลารัฐบาลแก้ไขฟื้นฟูบ้านเมืองก่อน ส่วนร้อยละ 15.55 ไม่แน่ใจ เพราะหลังจากการอภิปรายเสร็จ ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรต่อไป
สำหรับคนที่ ประชาชนอยากให้ฝ่ายค้านอภิปรายมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 42.13 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 2 ร้อยละ 35.53 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และอันดับ 3 ร้อยละ 12.69 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย ส่วนผู้ที่ประชาชนอยากให้ทำหน้าที่เป็นผู้อภิปรายมากที่สุด คือ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง มากถึงร้อยละ 74.56 ตามมาด้วยนายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายสุนัย จุลพงศธร ตามลำดับ

ส่วนเรื่องที่ประชาชนอยากรู้ในการอภิปรายครั้งนี้ มากที่สุด ร้อยละ 61.20 ยกให้เรื่องการสลายการชุมนุม อันดับ 2 ร้อยละ 27.04 เรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สิน และร้อยละ 11.76 เรื่องการออกโฉนดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

สิ่งที่ ประชาชนร้อยละ 42.79 เป็นห่วงและวิตกกังวลต่อการอภิปรายในภาพรวมคือ การกล่าวหากันไปมามากเกินไป เพราะไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น ทำให้เกิดความแตกแยกเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม  ประชาชนร้อยละ 57.04 คาดหวังว่าจะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริงและชัดเจนมากขึ้นจากทั้ง 2 ฝ่าย อาจได้เห็นภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ประชาชนยังเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้จะทำให้การเมืองไทยเป็นเหมือนเดิมร้อย ละ 60.81 ส่วนอีกร้อยละ 21.62 คาดว่าจะดีขึ้น เพราะทั้ง 2 ฝ่าย มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ซึ่งเป็นการต่อสู้ชิงไหวชิงพริบกันทางการเมือง ส่วนร้อยละ 17.57 มองว่า อาจทำให้แย่ลง เพราะสถานการณ์ยิ่งบานปลายมากขึ้น เหมือนเป็นการขุดคุ้ยมากกว่า และต่างฝ่ายต่างยังคงมีทิฐิกันอยู่

ทาง ด้านสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรต่อการใช้จ่ายงบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ ชุมนุมทางการเมือง" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 17 จังหวัด จำนวน 1,137 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.9 คิดว่ารัฐบาลมีงบประมาณจำกัด ขณะที่ร้อยละ 26.1 คิดว่ารัฐบาลมีงบประมาณไม่จำกัด แต่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.6 คิดว่ารัฐบาลควรใช้งบประมาณเข้าไปช่วยเหลือชดเชย  เมื่อเกิดการเผาทำลายสถานที่ราชการอาคารบ้านเรือนต่างๆ เมื่อถามถึงผลเสียจากการที่รัฐบาลช่วยเหลือชดเชยกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ร้อยละ 71.8 คิดว่าจะทำให้งบประมาณรัฐบาลที่ใช้บริหารประเทศลดลง อย่างไรก็ตามร้อยละ 89.2 คิดว่ารัฐบาลควรใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากภัยธรรมชาติ
เมื่อถามถึงความพร้อมในการ เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยรักกันพบว่า ร้อยละ 51.7 พร้อมช่วยรณรงค์และจะชักชวนคนอื่นให้รักกัน ขณะที่ร้อยละ 13.6 ไม่พร้อม และร้อยละ 10.4 ไม่พร้อม และจะบอกให้คนอื่นอยู่แบบตัวใครตัวมัน ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 ไม่เชื่อมั่นต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในการรับแจ้งเหตุร้าย ว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชน ขณะที่ร้อยละ 42.7 เชื่อมั่น
อย่าง ไรก็ตาม ร้อยละ 73.1 คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังรักกัน และอยากอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในขณะที่ร้อยละ 26.9 คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รักกันแล้ว แต่เมื่อวิเคราะห์ระดับความสุขมวลรวมของคนไทยทั้งประเทศ ประจำเดือน พ.ค. นี้พบว่า มีแนวโน้มลดลงจาก 7.15 ในเดือน มี.ค. มาอยู่ที่ 6.46 ในเดือน พ.ค. นอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 เห็นด้วยกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ร้อยละ 74.9 อยากเห็นการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์หาทางออกของประเทศ แต่ร้อยละ 51.8 กังวลว่าการอภิปรายจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงครั้งใหม่

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: