โพลเกาะติดศึกซักฟอก ระบุ’วิทยา’แจงฟังง่าย

http://www.thairath.co.th/content/pol/86519

ดุสิตโพลเกาะติดศึกซักฟอก ระบุ "วิทยา" ใช้คำที่ฟังเข้าใจง่าย ครอบคลุมตรงประเด็น "สุนัย"  มีลีลาท่าทางดึงดูด แต่พูดนอกประเด็น "เชาวริน" พูดยืดเยื้อคุมอารมณ์ไม่ดี…
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เฝ้าติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีอีก 5 คน ในลักษณะการสนทนากลุ่ม โดยใช้ประชาชนที่สนใจการเมืองประมาณ 53 คน นั่งเฝ้าติดตามการอภิปรายในช่วงเวลา 10.00-14.50 น. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดย นายวิทยา บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน ได้ 7.84 คะแนน นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ได้ 7.91 คะแนน นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ได้ 6.81 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.เพื่อไทย ได้ 8.01 คะแนน และ ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ส.ส.ราชบุรี ได้ 7.74 คะแนน โดยแบ่งแยกเป็นประเด็นดังนี้
ในประเด็น ความตรงประเด็นต่อเนื้อหาที่นำมาอภิปราย นายวิทยา ได้ 7.92 คะแนน นายไชยา ได้ 7.91 คะแนน นายสุนัย ได้ 7.08 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 7.94 คะแนน ร.ต.ท.เชาวริน ได้ 7.87 คะแนน หลักฐานเอกสารที่นำมาประกอบในการอภิปราย นายวิทยา ได้ 6.81 คะแนน นายไชยา ได้ 5.71 คะแนน นายสุนัย ได้ 6.32 คุแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 7.71 คะแนน ร.ค.ท.เชาวริน ได้ 7.86 คะแนน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้ นายวิทยา ได้ 7.35 คะแนน นายไชยา ได้ 7.09 คะแนน นายสุนัย ได้ 6.71 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 7.56 คะแนน ร.ต.ท.เชาวริน ได้ 7.50 คะแนน
สำหรับลีลารูปแบบในการอภิปราย นายวิทยา ได้ 6.69 คะแนน นายไชยา ได้ 7.94 คะแนน นายสุนัย ได้ 7.60 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 7.38คะแนน ร.ต.ท.เชาวริน ได้ 8.42 คะแนน ความเหมาสมของถ้อยคำที่ใช้ในการอภิปราย นายวิทยา ได้ 7.70 คะแนน นายไชยา ได้ 8.15 คะแนน นายสุนัย ได้ 6.73 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 8.13 คะแนน ร.ต.ท.เชาวริน ได้ 7.21 คะแนน การใช้เวลา/การควบคุมเวลา นายวิทยา ได้ 8.29 คะแนน นายไชยา ได้ 8.49 คะแนน นายสุนัย ได้ 6.29 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 8.10 คะแนน ร.ต.ท.เชาวริน ได้ 8.07 คะแนน
ความเคารพในกติกา มารยาทในที่ประชุม นายวิทยา ได้ 8.52 คะแนน นายไชยา ได้ 8.58 คะแนน นายสุนัย ได้ 6.80 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 8.49 คะแนน ร.ต.ท.เชาวริน ได้ 7.77 คะแนน การควบคุมอารมณ์ในขณะกำลังอภิปราย นายวิทยา ได้ 8.75 คะแนน นายไชยา ได้ 8.34 คะแนน นายสุนัย ได้ 6.63 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 8.75 คะแนน ร.ต.ท.เชาวริน ได้ 7.12 คะแนน
สำหรับประเด็นความเหมาะสมของ การอภิปราย นายวิทยา ได้ 8.04 คะแนน นายไชยา ได้ 7.96 คะแนน นายสุนัย ได้ 7.00 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 8.23 คะแนน ร.ต.ท.เชาวริน ได้ 7.96 คะแนน ประโยชน์ของการอภิปราย นายวิทยา ได้ 7.84 คะแนน นายไชยา ได้ 7.63 คะแนน นายสุนัย ได้ 6.81 คะแนน น.อ.อนุดิษฐ์ ได้ 7.81 คะแนน ร.ต.ท.เชาวริน ได้ 7.71 คะแนน
ทั้งนี้ จุดเด่นและจุดด้อยในการอภิปรายของนายวิทยา คือ การใช้คำที่ฟังเข้าใจง่าย ครอบคลุม ตรงประเด็น แต่มีการอ่านเอกสารมากไป น้ำเสียง ลีลาพูดไม่น่าฟัง ด้านนายไชยา มีจุดเด่น คือ พูดสุภาพ ภาษาเข้าใจง่าย นำเสนอตรงประเด็น ชัดเจน แต่ไม่มีหลักฐานประกอบ ส่วนนายสุนัย มีลีลา ท่าทางดึงดูดความสนใจ พูดเสียงดัง ฟังชัด เข้าใจง่าย แต่พูดผิด พูดนอกประเด็น ใช้ถ้อยคำเสียดสี ยั่วยุ ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ พูดจาสุภาพ เตรียมตัวมาดี มีหลักฐานประกอบ แต่ รูปภาพเล็กไปดูไม่ชัด เนื้อหาเดิมๆ ไม่มีข้อมูลใหม่ และ ร.ต.ท.เชาวริน มีลีลาอภิปรายดี เสียงดัง ฟังชัด แต่พูดยืดเยื้อ นอกประเด็น และควบคุมอารมณ์ไม่ดี.

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: