จตุพรคะแนนสูงสุดซักฟอกดีลีลาเด็ด

http://www.thairath.co.th/content/pol/86737

สวนดุสิตโพล เกาะติดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เผย ประชาชนให้คะแนน "จตุพร" สูงสุด ทั้ง เนื้อหา หลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และ ลีลารูปแบบในการอภิปราย โดยมีจุดเด่น เสียงดัง ฟังชัด เข้าใจง่าย…
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2553 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เฝ้าติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีอีก 5 คน ในลักษณะการสนทนากลุ่ม โดยใช้ประชาชนที่สนใจการเมืองประมาณ 53 คน นั่งเฝ้าติดตามการอภิปราย ในช่วงเวลา 23.45-01.30 น. ของคืนวันที่ 31 พ.ค. และ เวลา 08.30-10.15 น. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน พรรคเพื่อไทย และ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ 7.65 คะแนน นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด ลำพูน พรรคเพื่อไทย ได้ 6.58 คะแนน และ นางฐิติมา ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคไทยรักไทย ได้ 6.84 คะแนน โดยแบ่งแยกเป็นประเด็นดังนี้
ใน ประเด็น ความตรงประเด็นต่อเนื้อหาที่นำมาอภิปราย นายจตุพร ได้ 7.53 คะแนน นายสถาพร ได้ 6.46 คะแนน นางฐิติมา ได้ 7.05 คะแนน หลักฐานเอกสารที่นำมาประกอบในการอภิปราย นายจตุพร ได้ 7.42 คะแนน นายสถาพร ได้ 5.67 คะแนน นางฐิติมา ได้ 5.61 คะแนน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้ นายจตุพร ได้ 7.10 คะแนน นายสถาพร ได้ 5.88 คะแนน นางฐิติมา ได้ 6.51 คะแนน ลีลารูปแบบในการอภิปราย นายจตุพร ได้ 8.30 คะแนน นายสถาพร ได้ 6.54 คะแนน นางฐิติมา ได้ 7.07 คะแนน สำหรับความเหมาะสมของถ้อยคำที่ใช้ในการอภิปราย นายจตุพร ได้ 7.60 คะแนน นายสถาพร ได้ 6.76 คะแนน นางฐิติมา ได้ 6.62 คะแนน
ส่วนการใช้ เวลา/การควบคุมเวลา นายจตุพร ได้ 7.50 คะแนน นายสถาพร ได้ 7.22 คะแนน นางฐิติมา ได้ 7.59 คะแนน ความเคารพในกติกา มารยาทในที่ประชุม นายจตุพร ได้ 7.63 คะแนน นายสถาพร ได้ 6.85 คะแนน นางฐิติมา ได้ 6.78 คะแนน การควบคุมอารมณ์ในขณะที่กำลังอภิปราย นายจตุพร ได้ 7.50 คะแนน นายสถาพร ได้ 6.98 คะแนน นางฐิติมา ได้ 7.00 คะแนน สำหรับประเด็นความเหมาะสมของการอภิปราย นายจตุพร ได้ 7.80 คะแนน นายสถาพร ได้ 6.73 คะแนน นางฐิติมา ได้ 7.15 คะแนน
ทั้งนี้ จุดเด่น และ จุดด้อย ในการอภิปรายของ นายจตุพร คือ พูดเสียงดัง ฟังชัด เข้าใจง่าย ข้อมูลอ้างอิงน่าเชื่อถือ แต่พูดไม่ตรงประเด็น เนื้อหาเดิมๆ ไม่มีข้อมูลใหม่ ด้านนายสถาพร มีจุดเด่นคือ เตรียมตัวมาดี มีข้อมูลใหม่ๆ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย แต่ลีลาในการอภิปรยพูดพาพิงบุคคลอื่น ส่วนนางฐิติมา มีจุดเด่น คือ พูดชัดเจน ฟังง่าย เตรียมข้อมูลมาดี แต่ เนื้อหาเดิมๆ ไม่มีข้อมูลใหม่ ใช้ถ้อยคำเสียดสี

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: