‘สามสี’นั่งประธาน กมธ.งบฯ54 เริ่มประชุม7มิ.ย.

http://www.thairath.co.th/content/pol/87132

ที่ประชุม กมธ.พิจารณาร่าง พรบ.งบฯ 54 มีมติ เลือก "ไตรรงค์ สุวรรณคีรี" นั่งประธาน กมธ. เจ้าตัวยืนยันทำเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่พวกพ้อง เตรียมเรียกหน่วยงานด้านการเงินการคลังเข้าชี้แจงนัดแรก..
ผู้สื่อ ข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 สภาผู้แทนราษฎร นัดแรก เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ.และกำหนดกรอบในการพิจารณา ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือกนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นประธาน กมธ. และกำหนดการประชุมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไป จากลำดับ 1. กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจเริ่มจากกระทรวงการคลัง 2. กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงเริ่มจากกระทรวงกลาโหม 3. กลุ่มภารกิจด้านสังคม เริ่มจากกระทรวงสาธารณสุข และ 4. งบฯกลางและหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ
ทั้ง นี้ ที่ประชุมส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการใช้งบฯปี 53 ที่ยังรั่วไหล และเบิกจ่ายล่าช้า รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลประสานกับทุกหน่วยงานให้มาชี้แจงและให้ความร่วมมือ กับ กมธ.อย่างเต็มที่
นายไตรรงค์ ย้ำว่า กมธ.ต้องช่วยกันพิจารณางบฯ ปี 54 อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ หรือเพื่อพรรคและพวกพ้องของตนเอง โดยการประชุมวันที่ 7 มิ.ย. เวลา 13.00 น. จะเชิญธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  สำนักบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มาให้ข้อมูลสถานะทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบันกับ กมธ.ด้วย.

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: